Polityka jakości i środowiska

Nie jest nam obojętne

Polityka jakości i środowiska

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań. Jakość to stopień zgodności z wzorcem lub specjalistycznymi wymaganiami, to ściśle przestrzegany proces technologiczny, to zarządzanie firmy tak aby działała jak zdrowy organizm, gdzie każdy ma świadomość i odpowiedzialność na każdym etapie produkcji. Wymaga koncentracji na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działaniu w celu ich zaspokojenia. Ważne są również wzajemne, korzystne powiązania z dostawcami które powinny przynosić obopólną korzyść.

Zostaliśmy uznani przez Kapitułę „Grupy Media Partner” uzyskując godło EUROPEJSKI STANDARD 2008.
Dwunastego lutego 2010r. otrzymaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
System ten ukierunkowany jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary.
W październiku 2011 otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001:2005, który dotyczy polityki jakości i środowiska.
Wiedząc, że przemysł stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju, kolejnym etapem po uzyskaniu certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Ochrony Środowiska będzie wdrożenie systemu ISO/TS 16949.

Systemy Zarządzania ISO

ISO 9001:2008

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań. Jakość to stopień zgodności z wzorcem lub specjalistycznymi wymaganiami, to ściśle przestrzegany proces technologiczny, to zarządzanie firmą tak, aby działała jak zdrowy organizm, gdzie każdy ma świadomość i odpowiedzialność na każdym etapie produkcji.

ISO 14001:2005

Bliskość wspaniałych gór jakimi są Beskidy zobowiązuje. Dlatego dążymy do ciągłego doskonalenia działalności na rzecz zapobiegania i eliminowania zanieczyszczenia środowiska - to jeden z naszych najważniejszych priorytetów.